Projekty i doradztwo IT

Osiągnięcie i długofalowe utrzymanie znaczącej pozycji na rynku jest dziś praktycznie niemożliwe bez odpowiedniego wsparcia przez technologie informatyczne. Obszar gdzie biznes styka się z informatyką staje się najbardziej newraligicznym i najtrudniejszym do zarządzania. Właśnie poprzez niewłaściwe zrozumienie „biznesu” i jego potrzeb, tak wiele projektów informatycznych kończy się niepowodzeniem.

Technologie IT ułatwiają i skracają czas realizacji procesów biznesowych, zapewniając przy tym wysoki stopień ich powtarzalności, co z kolei bezpośrednio przekłada się na wysoką jakość końcowych produktów i usług a co za tym idzie, na wyniki finansowe organizacji. Jednak zły dobór technologii, nieodpowiedni sposób jej implementacji, czy niedostosowanie jej do specyficznych wymagań biznesowych, może nie tylko nie przynieść firmie oczekiwanych korzyści, ale nawet narazić ją na znaczne straty.

Łącząc wiedzę i doświadczenie naszego Zespołu z zakresu IT wraz z wiedzą i doświadczeniem biznesowym, jesteśmy w stanie zaoferować naszym Klientom nie tylko usługi typowo informatyczne, ale też doradztwo w obszarze doboru i wdrożeń systemów IT, doradztwo biznesowe oraz zarządzanie projektami.

Wychodząc naprzeciw potrzebom, proponujemy nasze profesjonalne wsparcie świadczone w ramach następujących usług wspracia i doradztwa IT:

 • Analiza funkcjonalna. Wsparcie w opracowaniu wytycznych funkcjonalnych oraz technologicznych stanowiących podstawę wyboru systemu z punktu widzenia zakresu funkcjonalnego, ceny oraz możliwości rozwoju. Końcowym etapem analizy jest dokument zawierający wymagania funkcjonalne przedsiębiorstwa w stosunku do przyszłego systemu informatycznego.
 • Wybór systemu. Obejmuje wsparcie w zakresie analizy złożonych ofert na system IT. Produktem końcowym jest wsparcie decydentów firmy przy wyborze systemu, odpowiadającego zakresem funkcjonalnym oraz parametrami technicznymi wymaganiom, zdefiniowanym na etapie analizy funkcjonalnej.
 • Analiza procesów objętych wdrożeniem. Zbudowanie modelu, jego analiza, symulacja działania organizacji są „narzędziami”, które pozwalają wskazać potencjalne pola do poprawy efektywności. Nieskończone pętle decyzyjne, „czarne dziury” dokumentowe, procesowe wąskie gardła i inne niekorzystne aspekty działalności organizacji są do odkrycia jedynie przy całościowym podejściu do problemu optymalizacji działania organizacji. Krokiem pierwszym takiej optymalizacji jest właśnie „Opis i analiza procesów biznesowych firmy”. To proces, w którym specyficzne wymagania biznesu muszą zostać przełożone na język informatyczny. W trakcie tych działań projektowane są sposoby obsługi procesów biznesowych w systemie poprzez odpowiednią parametryzację lub zaprojektowanie modyfikacji systemu informatycznego.
 • Profesjonalne zarządzanie projektem. Oferujemy kompleksowe prowadzenie projektu informatycznego przez dyplomowanego Project Managera w oparciu o uzgodnioną z klientem metodykę zarządzania projektami – PMI, Prince2 lub metodykę własną klienta.

 

Specjalizujemy się głównie w systemach:

 • ERP / MRPII
 • TMS (Transport Management Systems),
 • WMS (Warehouse Management Systems)
 • BI (Business Intelligence)
 • Workflow

 

W ramach usług zarządzania projektami oferujemy naszym Klientom kompleksowe wsparcie certyfikowanego Project Managera w koordynowaniu realizowanych przez Klienta projektów informatycznych, który odpowiada za operacyjne zarządzanie, monitorowanie i kontrolowanie realizacji projektu (w oparciu o uzgodnioną z klientem metodykę zarządzania projektami – PMI, Prince2 lub metodyka własna klienta), w tym w szczególności:

 • Zarządzanie zakresem, harmonogramem i budżetem projektu,
 • Zarządzanie i koordynację prac zespołu projektowego,
 • Raportowanie wyników prac do sponsora i komitetu sterującego projektu.

Do każdego projektu zawsze podchodzimy wg ustalonych przez metodykę zasad:

 1. Zorganizowanie zespołu projektowego
 2. Ustalenie celów przedsiębiorstwa i zespołu projektowego
 3. Zbadanie potrzeb informacyjnych organizacji
 4. Ustalenie zadań zespołu projektowego i harmonogramu praca
 5. Analiza dotychczasowych procedur przetwarzania
 6. Opracowanie wymogów w stosunku do projektowanego systemu
 7. Zaprojektowanie usprawnionego systemu informacyjnego
 8. Ocena i dobór sprzętu przetwarzania danych w warunkach nowego systemu informacyjnego zarządzania
 9. Opracowanie szczegółowej dokumentacji procedur działania systemu
 10. Wdrożenie nowego systemu informacyjnego zarządzanie

Poza prowadzeniem projektów zewnętrznych, tworzymy i rozwiajmy także innowacyjne autorskie rozwiązania. Chcemy to robić, bo uważamy że inwestycja w nowoczesne technologie to najlepsza inwestycja.